DÖNEM1ENZ.ppt

DÖNEM1ENZki.ppt

K.Hidratların genel özellikleri.ppt

İletişim: Stj. Dr. Gökçe DÜNDAR   (dr.gokcedundar@hotmail.com)