RİKETSİYA, KLAMİDYA VE MİKOPLAZMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ (Sunu)

İletişim: Stj. Dr. Gökçe DÜNDAR   (dr.gokcedundar@hotmail.com)