Bu komitede Fizyoloji ABD'den dersimize gelen

Doç. Dr. Durmuş DEVECİ ders notu ve sunum vermemiştir,

onun yerine GUYTON'dan ilgili bölümlerden sorumlu tutmuştur.

Bilgilerinize...

İletişim: Stj. Dr. Gökçe DÜNDAR   (dr.gokcedundar@hotmail.com)